Đạt học bổng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đạt học bổng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đạt học bổng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", chính vì thế, để hỗ trợ, tạo động lực, khuyến khích người học thì một trong những phương thức đó là trao học bổng. Vậy dưới khía cạnh pháp lý, người nhận được học bổng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân năm

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự