đặt tên con

đặt tên con

Đặt tên cho con như thế nào cho đúng quy định pháp luật hiện hành

Ông bà ta từ xưa đã có quan niệm rằng đặt tên cho con sẽ mang lại điều tốt đẹp cho con, đúng như ý nguyện mà họ gởi gắm vào trong đó. Xuất phát từ yêu cầu luật hoá các nội dụng phục vụ công tác quản lí mọi mặt đời sống thì hiện nay Nhà nước đã ban hành các điều luật quy định vấn đề này. Cụ thể là tại Bộ luật dân sự 2015 Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn: 1. Họ, tên là một

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính