đặt tên đường phố

nguyên tắc đặt tên đường phố

Nguyên tắc đặt tên đường phố

Trên thực tế, chúng ta thường thấy những con đường thường được đặt tên của những người nổi tiếng; có công với cách mạng, ...Nhưng chúng ta hầu như chưa từng tìm hiểu các quy định về đặt tên  đường. Không phải cứ thích đặt tên nào là đặt. Pháp luật có những nguyên tắc đặt tên đường phố. Bao gồm: quy định về đặt tên; sửa đổi tên, vị trí đặt....Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 1.Quy

2 Tháng Mười Hai 2019| Hành chính