Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi nào?

Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi nào?

Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi nào?

Định đoạt tài của mình sau khi chết là một trong những quyền của công dân được pháp luật quy định về Di chúc. Đa phần, người ta thường lập di chúc bằng văn bản. Tuy nhiên, di chúc bằng miệng cũng là một hình thức di chúc được pháp luật công nhận. Vậy di chúc miệng là gì, di chúc miệng có hiệu lực khi nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu! Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1.

22 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế