Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi nào?

Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi nào?

Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi nào?

Định đoạt tài của mình sau khi chết là một trong những quyền của công dân được pháp luật quy định về Di chúc. Đa phần, người ta thường lập di chúc bằng văn bản. Tuy nhiên, di chúc bằng miệng cũng là một hình thức di chúc được pháp luật công nhận. Hãy tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau của Luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Điều kiện để di chúc miệng được coi

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự