Di chúc hợp pháp khi nào?

Di chúc hợp pháp khi nào?

Di chúc hợp pháp khi nào?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Để được pháp luật công nhận hợp pháp thì mỗi di chúc dù dưới hình thức bằng văn bản hay bằng miệng đều phải đáp ứng được những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy đó là những điều kiện nào? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự

Di chúc hợp pháp khi nào?

Thừa kế là một chế định quan trọng trong pháp luật dân sự và di chúc là phương tiện để chúng ta thực hiện quyền đối với tài sản, đồng thời tránh được những tranh chấp về tài sản giữa những người thân của mình. Lập di chúc để lại tài sản cho người thân là một việc làm không còn xa lạ trong xã hội ngày nay, thế nhưng không phải ai cũng biết cách lập một di chúc được pháp luật công nhận. Vậy cần

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự