Đi nghĩa vụ quân sự có được về phép không?

Đi nghĩa vụ quân sự có được về phép không?

Nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ vẻ vang của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng và của tất cả các quốc gia trên thế giới đang quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với công dân của mình nói chung. Việc công dân tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ giúp cho quốc gia đó bồi dưỡng, đào tạo được nhiều người có thể sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh mà còn giúp cho

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự