Đi tù về có được làm luật sư không?

luật sư

Đi tù về có được làm luật sư không?

Đa số sinh viên luật khi ngồi trên giảng đường đại học đều có mong muốn ra trường trở thành một luật sư tư vấn pháp lí cho thân chủ, công ty, tổ chức về các vấn đề liên quan đến dân sự, hình sự, hành chính, doanh nghiệp... nhưng nếu có tiền án, tiền sự, thì dù muốn hay không pháp luật sẽ không cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.   Căn cứ: Luật luật sư 2012 Luật xử lí vi phạm hành chính năm

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính