dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất

dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất

Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất SANG ĐẤT Ở

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, lâm nghiệp sang đất ở (đất thổ cư) là nhu cầu của nhiều người dân. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân thủ những điều kiện phức tạp theo luật đất đai vì vậy với những người công dân thông thường khi chưa có đầy đủ hiểu biết pháp lý thật sự rất khó khăn. Luật sư X là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất chuyên nghiệp