dịch vụ lý lịch tư pháp

Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp

Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp

Trong quá trình học tập, công tác nhiều khi bạn được yêu cầu phải cung cấp lý lịch tư pháp. Nhu cầu xin cấp lý lịch tư pháp không hề nhỏ. Luật sư X xin trân trọng giới thiệu dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp để hỗ trợ quý khách hàng. Căn cứ: Luật lý lịch tư pháp 2009 Thông tư 13/2011/TT-BTP Nội dung tư vấn: 1, Lý lịch tư pháp là gì? Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của của một

2 Tháng Một 2020| Dịch vụ hành chính