DỊCH VỤ XÓA ÁN TÍCH

DỊCH VỤ XÓA ÁN TÍCH

Dịch vụ xóa án tích

Dịch vụ xóa án tích là dịch vụ pháp lý hữu ích dành cho những người đã thi chấp hành hình phạt và hoàn thành thành gian thử thách theo bản án. Xóa án tích là cách để được xác nhận bằng "lý lịch tư pháp" trong sạch, được coi là chưa hề vi phạm pháp luật trước đây. Luật sư X rất hân hạnh được hỗ trợ dịch vụ này! 1. Quy trình thủ tục xóa án tích Theo quy định của pháp luật thì "Người được xóa