Điểm chỉ là gì?

Điểm chỉ là gì?

Điểm chỉ là gì?

Để xác nhận một chủ thể tham gia vào một giao dịch, hợp đồng pháp luật thường quy định chủ thể đó phải ký tên xác nhận. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ký tên. Do vậy, để thay thế cho việc ký tên trong các văn bản, giấy tờ đó thì các chủ thể tham gia giao dịch, hợp đồng sẽ thay thế bằng cách điểm chỉ? Vậy điểm chỉ là gì? Cách điểm chỉ như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé! Căn cứ pháp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự