Điều kiện thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải

Điều kiện thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải

Hợp tác xã kinh doanh vận tải là một tổ chức kinh tế tập thể do các thành viên tự nguyện thành lập để cùng nhau kinh doanh lĩnh vực vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. Hợp tác xã kinh doanh vận tải hiện nay đang đảm nhiệm khối lượng lớn vận tải của cả nước và đóng vai trò rất quan trọng. Vậy để thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Căn

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp