Điều kiện để trở thành Bản văn hóa

Điều kiện để trở thành Bản văn hóa

Bản là hình thức tổ chức xã hội chủ yếu tại khu vực Miền núi phía Bắc nơi có các dân tộc anh em sinh sống. Bản văn hóa là ước mơ và sự tự hào của nhiều trưởng Bản. Vậy làm thế nào để được công nhận Bản văn hóa? Căn cứ pháp lý Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL Nội dung  1. Bản văn hóa là gì "Bản văn hóa" là hình thức được đề ra bởi Chính phủ đã nhiều năm, Bản văn hóa được xem như

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự