Điều kiện để trở thành Thôn văn hóa

Điều kiện để trở thành Thôn văn hóa

Thôn là hình thức tổ chức xã hội chủ yếu tại Miền Bắc (Ở Miền Nam gọi là ấp). Thôn văn hóa là ước mơ và sự tự hào của nhiều trưởng thôn. Vậy làm thế nào để được công nhận thôn văn hóa? Căn cứ pháp lý Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL Nội dung  1. Thôn văn hóa là gì "Thôn văn hóa" là hình thức được đề ra bởi Chính phủ đã nhiều năm, Thôn văn hóa được xem như một chỉ tiêu đề ra tại

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự