Điều kiện làm việc không được đảm bảo

Điều kiện làm việc không được đảm bảo, nghỉ việc thế nào?

Để công việc được thực hiện hiệu quả, điều kiện làm việc là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều kiện làm việc cũng được bảo đảm. Liệu có thể xin nghỉ việc trong trường hợp này được không? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nội dung tư vấn Làm công việc độc hại, bắt buộc phải có trang thiết bị bảo hiểm. Hoặc bạn được công ty hứa

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động