Điều kiện tự ứng cử làm Đại biểu Quốc Hội

Điều kiện tự ứng cử làm Đại biểu Quốc Hội

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là hai quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy các bạn có bao giờ tự đặt ra câu hỏi tự mình ứng cử vị trí Đại biểu Quốc hội thì phải đáp ứng những điều kiện gì? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Căn cứ: Luật tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính