điều kiện

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp một lần

Bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm giúp bảo vệ các quyền lợi của người lao động xứng đáng được hưởng khi họ bị thất nghiệp. Giúp tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới. Có rất nhiều lao động thắc mắc rằng hiện nay bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng một lần hay không và nếu được hưởng

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động