Điều lệ công ty cần những nội dung gì?

Điều lệ công ty cần những nội dung gì?

Công ty không chỉ chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp mà mỗi công ty còn tự đặt ra những quy định riêng cho doanh nghiệp của mình gọi là điều lệ công ty. Vậy điều lệ công ty cần có những nội dung gì?  Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư X để hiểu rõ về nội dung của điều lệ công ty. Căn cứ pháp lí Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn    1. Điều lệ công ty là gì? Điều lệ

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp