Điều trị ngoại trú là gì?

Điều trị ngoại trú là gì?

Điều trị ngoại trú là gì?

Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận. Sau khi khám bệnh, bác sĩ sẽ quyết định bệnh nhận phải điều trị ngoại trú hay điều trị nội trú. Vậy điều trị ngoại trú là gì? Và so với điều trị nội trú thì quyền lợi bảo hiểm khi

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự