Đình công có hợp pháp không?

Đình công có hợp pháp không?

Khi mâu thuẫn giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động xảy ra mà chưa được giải quyết một cách thấu đáo sẽ dẫn tới các cuộc đình công. Vậy đình công có hợp pháp không? Căn cứ: Bộ Luật lao động 2012 Nghị định 41/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Đình công có hợp pháp không? Pháp luật về lao động quy định một trong số những quyền của người lao động đó là đình công. Căn cứ

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động