Doanh nghiệp có thể có tối đa bao nhiêu thành viên?

Doanh nghiệp có thể có tối đa bao nhiêu thành viên?

Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn đi vào hoạt động cũng cần một số lượng con người nhất định, những người đó được gọi là thành viên của doanh nghiệp, họ là nòng cốt của doanh nghiệp ấy. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà tên gọi của thành viên cũng có sự khác nhau như cổ đông, thành viên hợp danh. Vậy theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có thể có tối đa bao nhiêu thành viên? Luật sư X

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp