Doanh nghiệp tư nhân có được thuê Giám đốc hay không?

Doanh nghiệp tư nhân có được thuê Giám đốc hay không?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn với toàn bộ tài sản của mình về nghĩa vụ của công ty. Tuy nhiên, nếu chỉ có một cá nhân làm chủ và cá nhân này không đủ năng lực điều hành công ty, liệu có được thuê giám đốc hay không? Các loại hình khác thì có, đối với doanh nghiệp tư nhân thì thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ:

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp