Đòi nợ người thân như thế nào?

Đòi nợ người thân như thế nào?

Người cho vay chính là người thân và chỉ giao dịch qua giấy viết tay thì có cơ sở để nhờ pháp luật đòi lại số tiền đó hay không? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Luật thi hành án 2008   Nội dung tư vấn Theo quy định tại điều 463 Bộ Luật Dân sự 2015 về Hợp đồng vay tài sản, pháp luật không bắt buộc hợp đồng vay phải lập thành văn bản công chứng cũng

19 Tháng Mười Một 2019| Vấn đề pháp lý khác