Đối tượng nào phải xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Đối tượng nào phải xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, pháp luật qui định những yêu cầu rất chặt chẽ đồi với những đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm mục đích đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích chính đáng cho người người tiêu dùng, thực khác. Để thuận lợi trong công tác quản lý, pháp luật cũng quy định về những đối tượng bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp