Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao lâu để được hưởng chế độ thai sản? Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ? Đây là những vấn đề được nhiều chị em quan tâm. Dưới đây là tư vấn của Luật sư X về những thắc mắc trên. Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Nghị quyết 70/2018/QH14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH      Nội dung tư vấn 1. Đối tượng hưởng chế độ thai sản  Người lao

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự