Được sử dụng hình ảnh các “Sao” để quảng cáo khi nào?

Được sử dụng hình ảnh các "Sao" để quảng cáo khi nào?

Được sử dụng hình ảnh các “Sao” để quảng cáo khi nào?

Việc sử dụng hình ảnh của các ngôi sao hay là người nổi tiếng là hành vi khá phổ biến hiện này bởi có lẽ do hiệu quả của nó mạng lại khá lớn. Rõ ràng, việc sử dụng hình ảnh cá nhân của những người nổi tiếng để quảng cáo được cho là quyền nhưng chỉ những trong các trường hợp nhất định. Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật Quảng cáo 2012 Bộ luật dân sự 2015 Quyết

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự