ép người khác sử dụng thuốc lá bị xử phạt thế nào?

Khuyến khích, ép người khác sử dụng thuốc lá bị xử phạt thế nào?

Khuyến khích, ép người khác sử dụng thuốc lá bị xử phạt thế nào?

Thuốc lá không còn xa lạ, từ già trẻ lớn bé ai cũng có thể dùng mặc hậu quả. Một bộ phận nhỏ chào đón trong khi cả cộng đồng không ngừng tuyên truyền tác hại của việc hút thuốc lá có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Vậy khuyến khích hoặc ép người khác sử dụng thuốc lá bị xử phạt như thế nào?  Căn cứ: Nghị định 176/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Khuyến khích, ép buộc người khác sử

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự