Gầy quá có phải đi nghĩa vụ quân sự

Gầy quá có phải đi nghĩa vụ quân sự

Muốn tham gia nghĩa vụ quân sự phải có đủ sức khỏe. Vậy người quá gầy có được coi là đủ sức khỏe trong trường hợp này hay không LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP Nội dung tư vấn Cần khẳng định ngay: Gầy quá thì không thể đi nghĩa vụ quân sự Chỉ công dân có sức khỏe loại 1,2,3

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự