Gầy quá có phải đi nghĩa vụ quân sự

NGƯỜI GẦY CÓ PHẢI ĐI NGHĨA VỤ KHÔNG

Gầy quá có phải đi nghĩa vụ quân sự

Muốn tham gia nghĩa vụ quân sự phải có đủ sức khỏe. Vậy người quá gầy có được coi là đủ sức khỏe trong trường hợp này hay không? Hay nói một cách khác thì gầy có phải đi nghĩa vụ quân sự không? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP Nội dung tư vấn Với câu hỏi cần tư vấn

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự