Giải nghĩa 12 chữ số trên căn cước công dân

Giải nghĩa 12 chữ số trên căn cước công dân

Giải nghĩa 12 chữ số trên căn cước công dân

Thẻ căn cước công dân là một trong những loại giấy tờ tùy thân của công dân. Kể từ năm 2016, Việt Nam dã thay thế chứng minh nhân dân bằng thẻ căn cước công dân. Căn cước công dân có 12 số. Vậy có bao giờ bạn nghỉ 13 số đó là ngẫu nhiên hay có ý nghĩa riêng biệt? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật căn cước công dân 2014 Nội dung tư vấn: 1. Giải nghĩa 12 chữ

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự