GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI VIETWAY SHIPPING

giải thể

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI VIETWAY SHIPPING

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC "GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP" CHO QUÝ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI VIETWAY SHIPPING  Ngày 05/06/2019 đội ngũ chuyên viên pháp lý doanh nghiệp của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "Giải thể doanh nghiệp" cho Quý khách hàng là Công ty Cổ phần đầu tư và vận tải VIETWAY SHIPPNG bằng việc thông báo giải thể công ty trên cổng thông

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp