giảm giờ làm

Được giảm giờ làm khi mang thai tháng thứ 7

Bên cạnh người già và trẻ em, phụ nữ mang thai là một trong những đối tượng được pháp luật danh nhiều những đặc quyền. Đó là những chế đố thai sản đối với người lao động nữ đang mang thai. Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH Nội dung tư vấn 1. Nữ lao động mang thai 7 tháng có thể được giảm thời gian làm việc 1 giờ Làm mẹ luôn được xem là một thiên chức thiêng

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động