Giảm trừ gia cảnh là gì?

Giảm trừ gia cảnh là gì?

Giảm trừ gia cảnh là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của mỗi cá nhân khi đủ điều kiện chịu thuế. Người ta thường đồn tai nhau rằng thu nhập trên 9 triệu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Khẳng định này không đúng trong mọi trường hợp và được lý giải bằng việc có thêm khoản "giảm trừ gia cảnh". Vậy Giảm trừ gia cảnh là gì? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X! Căn cứ:

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự