Giáo viên có được tham gia bán hàng đa cấp?

Giáo viên có được tham gia bán hàng đa cấp?

Hình thức bán hàng đa cấp ngày càng nở rộ tại Việt Nam. Nếu như bỏ qua việc những người lợi dụng đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác thì hình thức bán hàng đa cấp có thể được xem là một công việc kiếm thêm thu nhập. Đối với mức lương giáo viên hiện tại thì nhu cầu tìm đến những công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống của giáo viên ngày càng tăng. Vì lẽ đó, bán

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp