giấy phép kinh doanh vận tải

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

Dịch vụ vận tải là ngành kinh tế lâu đời và có thể coi là xương sống của mỗi nền kinh tế. Ở Việt Nam, ngành nghề kinh doanh vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, nếu chỉ dừng lại ở đăng ký hộ kinh doanh hay công ty là chưa đủ. Để hoạt động ngành nghề này đúng pháp luật, người kinh doanh cẩn phải xin Giấy phép kinh doanh vận tải tại Sở Giao thông vận tải. LSX hân hạnh là đơn vị