Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền

Phân biệt: Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền

Trên thực tế, khi không muốn làm một việc gì đó, hoặc "lười" làm một việc gì đó, người ta thường ủy quyền cho người khác làm thay công việc của mình. Tuy nhiên, khái niệm và bản chất của "giấy ủy quyền" và "hợp đồng ủy quyền" lại thường được dùng lẫn vào nhau. Vậy, hậu quả pháp lý của việc nhầm lẫn này là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X Căn cứ: Bộ dân sự 2015 Luật công

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự