Hàng thừa kế thứ hai là gì?

hàng thừa kế thứ hai là gì?

Hàng thừa kế thứ hai là gì?

Hàng thừa kế là một thuật ngữ không hề xa lại trong việc xác định quyền thừa kế, ngoài hàng thừa kế thứ nhất liên quan đến những người có quan hệ huyết thống trực tiếp đối với người đã mất như vợ, chồng, cha mẹ, con nuôi, con đẻ. Thì hàng thừa kế thứ hai sẽ bao gồm những đối tượng được ưu tiên nhận thừa kế nếu như không có ai hoặc không đủ điều kiện ở hàng thừa kế thứ nhất. Bài viết dưới đây sẽ

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế