Hình phạt bổ sung theo quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

hình phạt

Hình phạt bổ sung theo quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý:  Khoản 10, 11, 12 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Nội dung điều luật: 10. Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 8 Điều này mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn giao thông. 11. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính