Hình thức của hợp đồng dân sự

Hình thức của hợp đồng dân sự

Các hình thức của hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự gồm nhiều loại như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng tặng cho, hợp đồng gửi giữ, hợp đồng cho thuê,.... Vậy hợp đồng nào phải được lập bằng văn bản, hợp đồng nào phải được công chứng chứng thực, hợp đồng nào chỉ cần thông qua lời nói. Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, hãy cùng Luât sư X tìm hiểu hình thức của hợp đồng dân sự là như thế nào Căn cứ pháp lí Bộ luật dân sự

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự