Hồ sơ thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

Hồ sơ thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân thể hiện một phần nghĩa vụ của công dân với đất nước. Tùy vào điều kiện cũng như thu nhập của mỗi người mà mức nộp thuế khác nhau. Để dễ quản lý cũng như tránh tình trạng chốn thuế thì cơ quan thuế đã tạo điều kiện cho cá nhân đăng ký mã số thuế cho mình nhằm kê khai các khoản thu nhập. Vậy hồ sơ và thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp