hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng quyền lợi gì?

Nghĩa vụ quân sự (NVQS) là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mỗi công dân cần thực hiện. Đi kèm với nó tất nhiên là phải có những quyền lợi đặc biệt mà chỉ có những người đã hoàn thành nghĩa vụ mới có thể hưởng. Hãy cùng LSX tìm hiểu xem những quyền lợi này là gì nhé. Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Nghị định 27/2016/NĐ-CP Nghị định 120/2013/NĐ-CP Luật bảo hiểm xã hội 2014 Thông tư

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự