Hợp đồng bằng miệng có được công nhận hay không?

Hợp đồng bằng miệng có được công nhận hay không?

Với nhiều giao dịch do mối quan hệ quá thân mật nên đôi khi không muốn dùng văn bản mà chỉ giao kết bằng miệng trên sự tin tưởng về khả năng hoàn thành nghĩa vụ. Loại hợp đồng này có ưu điểm và lợi thế gì? Nó có được công nhận tại Việt Nam hay không? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Hợp đồng bằng miệng là loại giao dịch được công nhận tại điều 119 Bộ luật dân sự 2015, cụ

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự