Hợp đồng dân sự vô hiệu khi nào?

Hợp đồng dân sự vô hiệu khi nào?

Hợp đồng dân sự vô hiệu khi nào?

Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, các giao dịch trong lĩnh vực dân sự nói chung ngày càng đa dạng và phức tạp. Các bên sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong phạm vi công việc được thỏa thuận và sẽ giải quyết dựa trên cơ sở hợp đồng nếu có tranh chấp phát sinh. Sẽ là một rủi ro rất lớn đối với các chủ thể tham gia kí kết nếu như hợp đồng bị tuyên vô hiệu. Vậy, hợp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự