Hợp đồng ký lúc say rượu có hiệu lực hay không

Hợp đồng ký lúc say rượu có hiệu lực hay không

Trong nhiều trường hợp, có những cá nhân lợi dụng trạng thái tinh thần và thể chất không còn tỉnh táo của một số người để tác động và khiến họ ký vào các hợp đồng, thỏa thuận ngoài mong muốn. Và một trong các hành vi phổ biến nhất là lợi dụng trạng thái say rượu. Vậy những hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết đã được ký lúc say rượu có hiệu lực hay không? Trong bài viết này, hãy cùng Luật sư X tìm

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự