hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là gì?

Hợp đồng ủy quyền là gì?

Trong thực tế, nếu không muốn thực hiện một công việc gì đó thì bạn có thể nhờ người khác làm thay cho bản thân, hành vi này được gọi là ủy quyền. Và thông thường, để hạn chế sự tranh chấp phát sinh thì các bên thường sẽ ký kết một hợp đồng ủy quyền. Vì vậy, bài viết này Luật sư X sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết về hợp đồng ủy quyền. Căn cứ: Bộ Luật dân sự 2015 Nội dung tư

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự