Hợp đồng vay tài sản

Con cái có nghĩa vụ trả nợ thay cho bố mẹ hay không?

Con cái có nghĩa vụ trả nợ thay cho bố mẹ hay không?

Có những trường hợp cha mẹ là người vay nhưng chủ nợ lại đến tìm con cái đòi. Liệu việc đòi nợ con cái khi cha mẹ hết khả năng thanh toán có khả thi hay không? Hay nói một cách khác là con cái có nghĩa vụ trả nợ cho bố mẹ không? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn:  1. Nghĩa vụ trả nợ trong quan hệ vay tài sản Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên trong thời hạn

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự