Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Ngày nay, người nước ngoài sinh sống, làm việc ở Việt Nam ngày càng phổ biến và ngược lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến giấy tờ tuỳ thân hoặc bằng cấp của họ. Để sử dụng các giấy tờ trên, họ cần thực hiện thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự. Vậy, hợp pháp hoá lãnh sự là gì và các loại giấy tờ nào được miễn hợp pháp hoá lãnh sự? Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin liên

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính