Khai khống vốn điều lệ có được không?

Khai khống vốn điều lệ có được không?

Một trong những vấn đề thành lập doanh nghiệp mà chúng ta quan tâm thường là vốn điều lệ, có rất nhiều doanh nghiệp thường kê khai vốn điều lệ không chính xác hay còn gọi là "khai khống vốn điều lệ". Việc khai khống vốn điều lệ có vi phạm pháp luật hay không và hậu quả pháp lý sẽ như thế nào?  CĂN CỨ Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 50/2016/NĐ-CP NỘI DUNG: 1. Vốn điều lệ là

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp