Khi nào bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Khi nào bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Khi nào bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trợ cấp thất nghiệp là một chế độ trong bảo hiểm thất nghiệp để giúp đỡ người lao động. Nhờ vào nó mà cuộc sống của người lao động được cải thiện ít nhiều khi bị mất đi việc làm. Song, sẽ có những trường hợp mà trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt. Hãy cùng LSX tìm hiểu về vấn đề này. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ:  Luật việc làm 2013 Nội dung tư vấn 1. Trợ cấp thất

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động