Khi nào cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con gây ra?

Khi nào cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con gây ra?

Khi nào cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con gây ra?

Ông bà ta thường có câu "Con dại cái mang", con cái làm điều sai quấy thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam cũng quy định khi con cái gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác thì cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm này, vậy những trường hợp nào con gây ra thiệt hại

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự