Khi nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Khi nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Khi nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những khoản thuế nộp cho nhà nước. Vậy khi nào thì được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Căn cứ pháp lí Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Nội dung tư vấn 1. Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân là một là loại thuế cơ bản, có thể hiểu là một phần thu bắt buộc đóng vào ngân sách nhà

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự